Avancerad sökning i Runor

Här kan du läsa mer om avancerade textsökningar, proveniens och ta del av ett antal olika sökexempel.

Det är möjligt att göra avancerade textsökningar, men det innebär också att det går att konstruera sökningar som inte ger något resultat.

Sök på proveniens

Valen för geografiskt område under Proveniens är inte hierarkiskt ordnade utan kan fritt kombineras med varandra.

För att söka på ett landskap som t.ex. Dalarna ska du inte välja Sverige först, utan istället Dalarna (Sverige) direkt under Landskap. Detta gör det möjligt att sammanföra olika geografiska områden av olika storlek som t.ex. det nutida Danmark med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland. För att snabbt komma till rätt alternativ skriver du in de första bokstäverna i namnet och begränsar på så sätt alternativen i menyn.

Sök på enstaka ord

Sökexempel 1: Sök på ordet sten i betydelsen ‘sten’ oavsett hur det är stavat i inskrifterna

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Engelska i menyn där det står Runtext som förval (använder du engelska undviker du de fall där det aktuella ordet ingår i personnamn)
 • Skriv in ordet stone i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en engelsk översättning som innehåller ordet stone.

Sökexempel 2: Sök efter ordet efter i samtliga runinskrifter

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Fornvästnordiska i menyn
 • Välj Helt ord på popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet eptir (den fornvästnordiska formen för detta ord) i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en normalisering till fornvästnordiska som innehåller ordet eptir.

Sökexempel 3: Sök efter det urnordiska ordet ek ‘jag’ i samtliga inskrifter

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Urnordiska i menyn
 • Välj Helt ord på popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet eki fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en normalisering till Urnordiska som innehåller ordet ek.

Kombinera två textsökningar

När du söker efter en kombination av två ord kan du välja att göra en så kallad ordindexsökning, det vill säga söka efter två ord som står på samma plats i texter på olika språk. Det är enbart möjligt att göra ordindexsökningar för Runtext och för normaliserade fornspråk. Översättningarna ingår inte i ordindexsökningarna.

För att kunna göra en ordindexsökning behöver du se till att de två ord som ska vara på samma plats i texterna ligger i samma ruta, se exempel nedan. Observera att vi fortfarande jobbar på att finslipa ordindexet, hittar du några konstigheter får du gärna höra av dig, se kontaktuppgifterna längst ned.

Sökexempel 4: Sök efter ordet ok ‘och’ i stavningen ak

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Fornvästnordiska i menyn
 • Välj Helt ord på popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet ok i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Avancerad sökning
 • Klicka på Lägg till i den innersta rutan
 • Låt markeringen framför Och stå kvar
 • Kontrollera att Runtext är valt i menyn
 • Välj Helt ord på popupmenyn till höger
 • Skriv in aki fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en normalisering till Fornvästnordiska som innehåller ordet ok, och där Runtext på samma plats i texten har ordet ak.

Sökexempel 5: Sök efter samtliga fall där namnleden björn uppträder med skrivningen iau

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Fornvästnordiska i menyn
  Se till att Innehåller är valt i popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet bjǫrn, som är den fornvästnordiska formen, i fältet för ”Sök i text…” Tecknet ǫ (“o med hake”) väljer du från den popupmeny som kommer upp om du klickar på knappen med tangentbordssymbolen.
 • Klicka på knappen för Avancerad sökning
 • Klicka på Lägg till i den innersta rutan
 • Kontrollera att Runtext är valt i menyn
  Se till att Innehåller är valt i popupmenyn till höger
 • Skriv in iau i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Lägg till
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en normalisering till Fornvästnordiska som innehåller ordet bjǫrn, och där Runtext på samma plats i texten har ordet iau.

Sökexempel 6: Söka efter ordet runsvenska hiogg (singularis) och hioggu (pluralis)  ‘högg’ (preteritum av haggva ‘hugga’) där detta är stavat utan inledande h-runa

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Runsvenska i menyn
 • Välj Börjar på i popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet hiogg i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Avancerad sökning
 • Klicka på Lägg till i den innersta rutan
 • Markera knappen framför Uteslut
 • Välj Börjar på i popupmenyn till höger
 • Kontrollera att Runtext är valt i menyn
 • Skriv in h i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Lägg till
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en normalisering till Runsvenska
som innehåller ord som inleds med hiogg, och där Runtext på samma plats i texten har ett ord som inte börjar på h.

Sökexempel 7: Sök efter inskrifter som har den under vikingatiden ovanliga ordföljden þenna stein “denna sten” i stället för det förväntade stein þenna

Kontrollera att knappen framför Text är markerad

 • Välj Fornvästnordiska i menyn
  Se till att innehåller är valt i popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet þenna stein i fältet för ”Sök i text…” (tecknet þ hittar du på popupmenyn under knappen med tangentbordet)
 • Klicka på Sök

Du får 39 träffar med två tydliga koncentrationer i Uppland och på Gotland. I Uppland kommer samtliga belägg från ristningar av ristaren Visäte, som var verksam under den senare delen av 1000-talet. På Gotland är nästan alla exemplen medeltida.

Sökexempel 8: Sök efter inskrifter med det fornvästnordiska ordet kuml ‘minnesmärke’ som också innehåller former av verbet reisa ‘resa’

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Fornvästnordiska i menyn
  Se till att Innehåller är valt i popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet kuml (som är den fornvästnordiska formen) i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Avancerad sökning
 • Klicka på Lägg till i den mittersta (gråa) rutan
 • Låt markeringen framför Och stå kvar
 • Välj Fornvästnordiska i menyn
 • Välj Börjar på i popupmenyn till höger
 • Skriv in reis (den fornvästnordiska formen är reisa; anledningen till att böjningsändelsen utelämnas är att vi vill hitta alla förekomster oavsett böjning) fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Lägg till
 • Klicka på Sök

Ditt resultat ger en lista över samtliga inskrifter som har en normalisering till Fornvästnordiska som både innehåller ordet kuml och ord som börjar på reis. Finns enbart ett av orden med i inskriften kommer det inte med i resultatet.

Observera att denna sökning ger träffar på alla inskrifter som innehåller orden kuml och reisa, men att de inte alltid är kombinerade med varandra i samma sats.

Sökexempel 9: Sök efter inskrifter med det fornvästnordiska ordet eptir ‘efter’ där detta inleds med runorna ai, men där det inte är stavat med ʀ (runan för s.k. palatalt r).

Se till att knappen framför Text är markerad

 • Välj Fornvästnordiska i menyn
  Se till att Helt ord är valt i popupmenyn till höger
 • Skriv in ordet eptir i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Avancerad sökning
 • Klicka på Lägg till i den innersta rutan
 • Låt markeringen framför Och stå kvar
 • Välj Runtext i menyn
 • Välj Börjar på i popupmenyn till höger
 • Skriv in ai i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på knappen för Lägg till i den innersta rutan
 • Klicka i cirkeln framför Uteslut
 • Låt Runtext stå kvar i menyn
 • Välj Slutar på i popupmenyn till höger
 • Klicka på knappen med tangentbordet och välj ʀ så att detta tecken sätts in i fältet för ”Sök i text…”
 • Klicka på Sök

Detta ger träffar i sju inskrifter (sammanlagt åtta belägg, eftersom en inskrift innehåller två förekomster). Observera att ett av beläggen som saknar ʀ kommer med i sökningen på grund av att det är defekt i slutet.

Sök på vokallängd

Lång vokal markeras i fornvästnordiskan med accent, t.ex. é för långt /e/. Man kan söka på kort respektive lång vokal genom att placera ett omvänt snedtecken \ före vokalen.

Exempel:

 • \e ger enbart e (dvs. kort e, /e/)
 • \é ger enbart é (dvs. långt e, /e:/)

Detta kan användas för att studera olika ljudbeteckningar i runinskrifterna. Vid en normal sökning i fornvästnordisk text kan du däremot bortse från accenterna, eftersom t.ex. sökningen Vekell och Vékell ger samma resultat: Ög 142 och U 22.

Skulle du däremot vilja söka på namnleden Vé- (-vé) och endast få med exempel med lång vokal skriver du v\é i sökfältet för fornvästnordisk text.

Hur gör jag om jag hittar fel?

Vi är mycket tacksamma om du vill meddela oss om du ser något i söktjänsten som verkar felaktigt eller inte fungerar.

 • Hittar du fel som rör innehållet, som text, dateringar och nyckelord etc. i databasen, skicka gärna ett meddelande till: e-runor-nordiska@uu.se
 • Hittar du fel som inte har med själva databasinnehållet att göra, utan om tjänstens funktioner, skicka gärna ett meddelande till: e-runor@raa.se