Att citera innehåll ur runtextdatabasen

Till vetenskapliga publikationer

I vetenskapliga publikationer citeras normalt inte inskriftsåtergivningarna i runtextdatabasen utan respektive korpusverk. I den runologiska tidskriften Futhark används t.ex. inskrifternas signum (t.ex. Sö 113) okommenterade och utan referenser i löptext, men i bibliografin ges följande förklaring: ”Sö + nummer = inskrift publicerad i Södermanlands runinskrifter, av Erik Brate och Elias Wessén = Sveriges runinskrifter. Vol. 3. Stockholm, 1924–36.”

Ibland vill man dock citera runtextdatabasen som helhet. I så fall kan referensen i bibliografin se ut på följande sätt: Samnordisk runtextdatabas 2020, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm

På webbsidor

Information om databasen får gärna återanvändas på webbsidor, men vi är tacksamma om källan alltid anges med en hänvisning till Samnordisk runtextdatabas och en länk till objektets stabila URI på kulturarvsdata.se, alltså t.ex.: ”Runinskrift N 2 i Samnordisk runtextdatabas 2020, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. http://kulturarvsdata.se/uu/srdb/9dc30dec-30c2-4d6d-9851-6ebdabc490ba ”. Information om hur du hänvisar till en viss inskrift finns på respektive inskrifts sida i Runor.

Om du ska hänvisa till projektet Samnordisk runtextdatabas kan du använda URL:en http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm. Det går också bra att länka direkt till söktjänsten Runor på adressen https://app.raa.se/open/runor.