Samla

Samla är Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. Här kan du fritt läsa, söka och ladda ner Riksantikvarieämbetets publikationer, arkeologiska rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013 och framåt som ska levereras in till Riksantikvarieämbetet då arkeologisk utgrävning utförts. Dessutom finns den digitala versionen av tidskriften Fornvännen från 1906 och framåt.

De flesta publikationerna i Samla är tillgängliga i sin helhet, du kan söka på hela innehållet i  publikationerna. Det finns också möjlighet att bevaka nya publikationer via RSS-flöde.

Länk till Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv.

Kontakt: Samla support,  samla@raa.se

Dela sidan på