Om Vitalis

I Vitalis hittar du bibliotekets analoga samling – böcker, tidskrifter, artiklar, uppsatser och rapporter. Men även vår elektroniska samling av artiklar och böcker i fulltext.

Instruktioner

Här hittar du våra instruktioner om hur du loggar in, läser och beställer fram material i vårt söksystem Vitalis.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att logga in i Vitalis.

Se vår instruktionsfilm om hur du loggar in, söker och beställer i Vitalis.