Om Vitalis

I Vitalis hittar du bibliotekets analoga samling – böcker, tidskrifter, artiklar, uppsatser och rapporter. Men även vår elektroniska samling av artiklar och böcker i fulltext.

Instruktioner

Här hittar du våra instruktioner om hur du loggar in, läser och beställer fram material i vårt söksystem Vitalis.