Att skicka faktura till oss

Från och med 1 april 2019 gäller en lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Enligt lagen, Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277), måste e-fakturorna följa en europeisk standard.

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor uppfyller inte denna standard.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem så kontakta din systemleverantör om du är osäker. Du kan även kostnadsfritt använda vår leverantörsportal, se nedan.

Så här tar vi emot fakturor

E-faktura

Fakturor ska skickas elektroniskt via PEPPOL-nätverket. Riksantikvarieämbetets elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021001090.

Leverantörsportal

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera fakturor manuellt. Kontakta ekonomi@raa.se så bjuder vi in dig som leverantör för att ansluta er som användare. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt mejladress till kontaktperson hos er. Kontaktpersonen får sedan en länk med instruktioner för hur man registrerar sig i vår portal.

Referens

Fakturor till oss måste alltid vara märkta med ordernummer eller fakturareferens i form av ett kostnadsställe som är en tresiffrig kod. Beställaren av vara eller tjänst hos Riksantikvarieämbetet ska se till att du som leverantör får uppgift om fakturareferens.

Betaltid

När du skickar faktura till Riksantikvarieämbetet gäller alltid 30 dagars betaltid. Staten accepterar inte fakturerings- eller administrationsavgifter vid fakturering.

Information in English

Information for suppliers about e-invoice (English)