Att skicka faktura till oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet och tillämpar statens betalningsvillkor på 30 dagar netto. Staten godtar heller inte expeditions- eller fakturaavgifter. Vi tar enbart emot elektroniska fakturor, e-faktura, och accepterar inte fakturor på papper eller via e-post i pdf-format.

Enligt lagen, Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277), måste e-fakturor följa en europeisk standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor uppfyller inte denna standard.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem så kontakta din systemleverantör om du är osäker.

Så här tar vi emot e-faktura

Fakturor ska skickas elektroniskt via PEPPOL-nätverket (digg.se). Riksantikvarieämbetets elektroniska adress i PEPPOL är:  0007:2021001090.

När Riksantikvarieämbetet läggs upp som kund används den juridiska adressen:
Riksantikvarieämbetet

Box 1114
621 22  VISBY

Referens

Fakturor till oss måste alltid vara märkta med ordernummer alternativt fakturareferens i form av ett kostnadsställe som är en tresiffrig kod. Beställaren av vara eller tjänst hos Riksantikvarieämbetet ska se till att du som leverantör får uppgift om kostnadsstället.

Betaltid

När du skickar faktura till Riksantikvarieämbetet gäller alltid 30 dagars betaltid. Staten accepterar inte fakturerings- eller administrationsavgifter vid fakturering.

Leverantörsportal

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera fakturor manuellt. Kontakta ekonomi@raa.se så bjuder vi in dig som leverantör för att ansluta er som användare. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt mejladress till kontaktperson hos er. Kontaktpersonen får sedan en länk med instruktioner för hur man registrerar sig i vår portal.

Information in English

Information for suppliers about e-invoice (English)