Att skicka faktura till oss

Ska du fakturera Riksantikvarieämbetet? Då är det bra att veta att vid fakturering till oss och samtliga statliga myndigheter, ska alltid 30 dagars betaltid tillämpas.

Staten accepterar inte fakturerings- eller administrationsavgifter vid fakturering. Vi tar heller inte emot fakturor i PDF-format varken via e-post eller till vår scanningscentral.

Så här tar vi emot fakturor

Fakturor ska skickas elektroniskt i Svefakturaformat, version 1 eller 2. Skicka i första hand elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Riksantikvarieämbetets elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 202100-1090.

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera fakturor manuellt. Kontakta ekonomi@raa.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Därutöver finns möjlighet att skicka pappersfaktura via post till oss via statens scanningcentral.

Vår faktureringsadress:

Riksantikvarieämbetet
FE 93
838 73 Frösön

Fakturor till oss måste alltid vara märkta med ordernummer eller fakturareferens i form av ett kostnadsställe som är en tresiffrig kod. Beställaren av vara eller tjänst hos Riksantikvarieämbetet ska se till att du som leverantör får uppgift om fakturareferens.