Hand som håller i Fingerring av guld
Ett fornfynd kan bestå av enstaka eller flera föremål. Foto: ( CC BY)

Vad är ett fornfynd?

Enligt kulturmiljölagen är fornfynd ett föremål från förhistoriska eller äldre tider som saknar ägare när de påträffas.

Fornfynd uppdagas ofta av en tillfällighet på många olika typer av platser – vid kända fornlämningar men också på helt andra platser, på land och i vattnet, i naturen och på odlade eller bebyggda marker. Ibland kan föremål som är fornfynd ligga kvarglömda i äldre fastigheter eller i en gammal möbel.

Platser där fornfynd hittas ska undersökas arkeologiskt för att dokumentera spåren efter hur de legat i marken och för att ta hand om ytterligare fynd som kan ligga kvar på platsen. Om du hittar ett fornfynd ska du inte röra om eller gräva vid platsen. Ta hand om de synliga föremålen och lämna i övrigt platsen orörd.

Fornfynd kan vara allt ifrån stenyxor, redskap och smycken till mynt och andra föremål av olika material. Ett fornfynd kan bestå av ett enstaka föremål (ett lösfynd), flera föremål (till exempel en silverskatt) eller minst två föremål som lagts ned tillsammans (en depå).

Kontakta länsstyrelsen för information om hur upphittade fornfynd kan bli bedömt för inlösensersättning eller hittelön.