Vanliga frågor i piloten för införandet av nya processen för fornminnesinformation

I programmet för digital arkeologisk process (DAP) genomför vi just nu en pilot för införandet av en ny process för fornminnesinformation. Här finns frågor och svar för dig som deltar i piloten.

Allteftersom pilottestet pågår fångar vi upp frågor som vi försöker besvara efterhand. Här har vi samlat några vanliga frågor:

Jag kommer inte in i skarpa versionen av Fornregvad har jag gjort för fel?
Kontrollera med din behörighetsadministratör att du är inlagd som uppdragsregistrerare.

Är det länsstyrelsen som ska ladda upp den granskade och godkända basrapporten? Ibland kan manus bollas flera gånger mellan utförare och länsstyrelse, inte vill ni väl ha alla de turerna i Fornreg?
Det är utförarna som ska ladda upp rapporten, när den är godkänd av länsstyrelsen. Detta ersätter uppladdningen i Samla, (Länsstyrelsen har rent teknisk möjlighet att göra det då ni alltid har full behörighet), men tanken är att det är utförarna.

Vad menar ni med basrapport. Kan det kanske heta bara rapport?
Basrapport står det i föreskrifterna för uppdragsarkeologin, därav namnet. Men vi kommer byta till enbart ”Rapport” för att även täcka rapporter från andra typer av uppdrag.

Får länsstyrelsen en avisering om när utföraren ”påbörjar uppdraget” i Fornreg?
Nej, påbörjat uppdrag är tillika de igångsättningsmeddelande som ni får av utförarna idag. Tanken är att länsstyrelsens handläggarsystem ASK ska styra statusen i på dessa uppdrag och att vi inte ska behöva ”klicka” två gånger.

Hur stor del av Samla  är nu i Forndok? När är hela Samla överfört?
Inga dokument är ännu flyttade från Samla till Forndok, bara i testmiljön. Vi håller på att göra om metadata för rapporterna i Forndok något, och måste få detta på plats innan vi kan påbörja den riktiga överflyttningen. Idag har vi lagt cirka 2 000 rapporter i testmiljön som ni har åtkomst till. I dagsläget ingen prognos när hela överföringen sker till den skarpa.

Fler frågor?

Har du andra frågor som rör pilottesten är du välkommen att höra av dig till supporten för Fornsök.