Mätpunkter inför laserscanning Foto: ( CC BY)

Raset i 3D

För att samla in så mycket information som möjligt inför återuppbyggnaden av Visby ringmur har bland annat en fotoscanning och en laserscanning gjorts av det rasade partiet.

Scanningarna ger en typ av 3D-bild som sedan kan analyseras i datorn för att till exempel hjälpa till vid hållfasthetsberäkningar. 3D-bilden av Visby ringmur är skapad med en teknik som heter ”Structure from motion”.

Tekniken kallas också populärt ”fotoskanning” och bygger på att man tar en serie överlappande fotografier som därefter behandlas i ett datorprogram och efter olika beräkningar omtolkas till en tredimensionell bild.

Modellen av ringmuren är egentligen två modeller, en av varje sida (utsidan och insidan) som har hopfogats till en. Modellen visar bara ringmurens yta vilket gör att dess innandöme framstår som tomt.

Ett tvärsnitt av muren avslöjar att raset har försvagat muren kraftigt

Den övre delen av muren vilar på en mycket svag grund. Tvärsnittet eller sektionen visar även hur den ursprungliga muren från ca 1280 var konstruerad. Den nedre ca 2 m tjocka delen av muren har utgjort fundamentet för en skyttegång med en smalare skyddande mur. Från murens utsida inom det rasade partiet syns en tydlig horisontell linje av ett tunnare lager kalkbruk och jord, som skyttegångens kalkstenshällar vilat på.

Höjden på den icke-bärande skyddsmuren kan även skönjas utifrån en variation i den ovanliggande kärnmuren. Denna sammanfaller med den krenelerade murens krön. I fasaden av murens utsida syns alldeles vänster om raset en öppning. Raset har sträckt sig över ytterligare en öppning och fram till nästa, som kan skönjas till höger om raset.

Vid mitten av 1300-talet har muren byggts på till motsvarande nuvarande höjd

Samtidigt har skyttegången byggts in och dolts i den högre muren. Vid påbyggnaden har en tydlig ”stötfog” uppstått mellan den äldre krenelerade skyddsmuren och förhöjningen. Några tydliga bindningar mellan de båda murarna har inte funnits, vilket skulle kunna ha motverkat det aktuella raset.

På insidan av muren (mot staden) står idag en byggnad som döljer stora delar av muren. I den nedre delen av muren syns toppen på de avlastningsbågar som finns längs murens insida.

Visby ringmur i rörlig 3D-bild Visa eller stäng

Gör så här för att kika på VisbyRingmur_3D-bild

  1. Ladda ner filen via länken ovan och öppna den i Acrobat Reader.
  2. Ta tag i modellen med vänster musknapp nedtryckt för att rotera den.
  3. För att zooma in och ut i modellen använd musens scrollhjul.
  4. Om man vill mäta eller göra tvärsnitt genom muren måste man aktivera Verktygsfältet. Verktygsfältet aktiveras genom att högerklicka på modellen och välja Verktyg – Visa verktygsfält. Där finns sedan många verktyg för att titta noggrannare på modellen.
  5. Tvärsnittsverktyget är det som ligger längst till höger. Välj Egenskaper för Tvärsnitt och bocka för rutan Aktivera Tvärsnitt. Mätningar i modellens anges i modellenheter vilket i det här fallet är meter.
  6. Om man vill se modellen över hela skärmen så kan man aktivera ”Helskärmsmultimedia” som också hittas i högerklicksmenyn
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad