Vy över fallet med två besökare i förgrunden.
Människor vid Stora Sjöfallet i Lappland. Stora Sjöfallet är också en nationalpark. Augusti 1961. Foto: ( PDM)

Förteckning Levande traditioner

Institutet för språk och folkminnen har en förteckning över levande traditioner. Där kan du ta del av exempel och lämna förslag på immateriella kulturarv som du tycker är särskilt värdefulla.

Sedan 2011 ansvarar Institutet för språk och folkminnen för arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Konventionen finns till för att trygga det som inte fysiskt går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner som fortfarande överförs mellan människor.

– Det kan handla om att sjunga, berätta, kunna ett hantverk eller veta hur en måltid tillagas, säger Annika Sjöberg som är institutets samordnare i arbetet med konventionen.

De länder runt om i världen som har skrivit under konventionen ska skapa en eller flera förteckningar över det egna landets immateriella kulturarv. I Sverige har Institutet för språk och folkminnen påbörjat en sådan förteckning.

Lämna förslag!

Levandetraditioner_logga_NY

Förteckningen över levande traditioner finns på institutets webbplats och där kan alla som vill lämna förslag på en levande tradition som de tycker ska finnas med.