kollage med sparris, lök, ägg, kryddor, tomat m m Foto: ( CC0)

Traditionell småskalig matkultur

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Institutet för språk och folkminnen, Jordbruksverket och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Stödet kopplar till arbetet med det immateriella kulturarvet. Uppdraget sträcker sig fram till 2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, ta tillvara och utveckla:

  • traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • kulturmiljöer
  • landskap

Stöd till traditionell småskalig matkultur

I programmet finns ett stöd, beräknat till 60 miljoner kronor, som får lämnas för kompetensutveckling som bidrar till ökad kunskap, vidare till demonstrationer, information och rådgivningstjänster rörande matkultur.

Du söker stödet genom utlysningar, vilket innebär att myndigheterna informerar om under vilken tidsperiod och inom vilka områden du kan söka pengar. Utlysningar och upphandlingar läggs ut löpande på Jordbruksverkets hemsida.

Myndigheter, kommuner, landsting, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stödet.