Krav på förbättrad ekologi och bedömning av kulturmiljöers känslighet

I en del fall har verksamheter som bedrivits vid vatten påverkat vandrande fisk, biologisk mångfald och vattenkvalitet.

Genom införandet av miljömålssystemet och EU:s ramdirektiv för vatten har vattenvårdande myndigheter ställt krav på eller tagit fram förslag till åtgärder för att förbättra ekologiska förhållanden i och invid sjöar och vattendrag. Många kulturmiljöer kommer därför att beröras av olika typer av miljöanpassningar. Det kan till exempel vara krav på att inrätta fiskvägar vid dammar och upprätthålla minimitappning vid kraftverk.

Kulturmiljöer kan vara olika känsliga för sådana anpassningar beroende på platsens förutsättningar. För att underlätta vattenvårdsarbetet har Riksantikvarieämbetet tagit fram en metod för bedömning av kulturmiljöers känslighet.

Läs eller ladda ned rapporten: Kulturmiljöers känslighet – Metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag (diva-portal.org).