Publikationer och länkar

Här har vi samlat publikationer om biologiskt kulturarv, som getts ut av oss och av andra myndigheter.

Det finns många böcker, broschyrer, artiklar och andra publikationer som berör biologiskt kulturarv men där man inte använder själva begreppet. På denna sida hittar du ett antal publikationer som specifikt handlar om biologiskt kulturarv.

 

Riksantikvarieämbetets publikationer

Skriftserien Vårda väl

Centrum för biologiskt mångfald och Riksantikvarieämbetet har gemensamt tagit fram ett antal rikligt illustrerade broschyrer om biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet har publicerat dessa i sin Vårda Väl-serie. De beskriver hur man kan identifiera och tolka biologiskt kulturarv i olika miljöer.

Ladda ned broschyrerna från DiVA. De går också att beställa som Print on Demand.

Rapporter och foldrar

Publikationer utgivna av andra myndigheter

Centrum för biologisk mångfald (SLU)

Jordbruksverket

Skogsstyrelsen

Länsstyrelsen

Nordisk Genresurscenter