År 2000 bildades kulturreservatet Åsens by och blev därmed Sveriges första kulturreservat. Åsens by visar hur en småländsk by kunde se ut vid tiden för sekelskiftet 1900. Foto: ( CC BY)

Nätverk och samverkan

Riksantikvarieämbetet samordnar ett nätverk för handläggare med särskilt ansvar för frågor om skydd och förvaltning av kulturreservat på länsstyrelser och i kommuner.

Nätverket har en årlig träff då olika kultur- och naturreservat besöks och särskilda frågor kring besöksobjekten tas upp för gemensam diskussion.

Gå med i nätverket

Vill du gå med i nätverket? Kontakta Åsa Thorsell, enheten för kulturvårdsstöd, asa.thorsell@raa.se

Nätverksträff 2018

2018 års nätverksträff för kulturreservatshandläggare (i Skåne)