Runstensfragment hittade vid Eds kyrka 1959.
Runstensfragment hittade vid Eds kyrka 1959. Foto: ( CC BY)

Supplement till Upplands runinskrifter

Upplands runinskrifter utgavs mellan 1940 och 1958 och omfattar 1181 numrerade inskrifter. De utgivna delarna innehåller dock inte alla kända runinskrifter i Uppland, bland annat utelämnades inskrifter på lösföremål. För att fylla denna lucka kommer här att publiceras ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter.

Verket består av mer än 2 500 sidor, 664 planscher och upptar fyra band i serien Sveriges runinskrifter. Det inleds med en runsten i Adelsö kyrka på Mälaröarna och avslutas vid en bebyggelse med det passande namnet Lilla Runhällen i landskapets nordvästra hörn. Bakom verket stod två legendariska runforskare, Elias Wessén och Sven B. F. Jansson.

De utgivna delarna innehåller dock inte alla kända runinskrifter i Uppland. Inskrifter på lösföremål var avsiktligt utelämnade eftersom man planerade att ge ut dessa i ett separat band tillsammans med en längre inledning till verket. Under den långa utgivningstiden hade också flera nyfunna runinskrifter tillkommit och en del tidigare försvunna stenar hade också återfunnits. Många av dessa inskrifter publicerades preliminärt i Fornvännen, men tanken var att de även skulle ingå i det avslutande femte bandet. En del runstenar blev inte publicerade alls, utan beskrevs endast i otryckta arkivrapporter i väntan på det planerade supplementet.

De artiklar som här kommer att publiceras digitalt ska ses som början till ett sådant supplement. Utgångspunkten är att i första hand behandla inskrifter som aldrig har förekommit i tryck, men också att lyfta fram förbisedda arkivuppgifter. Inskrifter som har publicerats på annat håll, till exempel i Fornvännen, har därför låg prioritet såvida det inte går att presentera bättre läsningar eller avbildningar.

Meningen är att artiklarna fortlöpande ska revideras. Den som upptäcker felaktigheter eller har kompletterande uppgifter är därför varmt välkommen att kontakta mig.

Läs mer om arbetet här.

Signum har hämtats från Samnordisk runtextdatabas.

Hittills publicerade artiklar

De artiklar som hittills har skrivits finns nedan tillgängliga i pdf-format. Texterna är preliminära och kan komma att ändras och uppdateras.