Forntida bilder 2.0: En digital utgåva av Gotlands bildstenar

”Ancient Images 2.0: A digital edition of the gotlandic picture stones”, även kallat ”Forntida bilder 2.0”, är ett samarbetsprojekt med Stockholms universitet och Gotlands museum med syftet att skapa en ny digital utgåva av Gotlands bildstenar.

Riksantikvarieämbetet deltar i bildstensprojektet Ancient Images 2.0  tillsammans med Stockholms universitet – Ancient images 2.0. A digital edition of the gotlandic picture stones, och Gotlands Museum – Forntida bilder 2.0.

Ungefär en av tio gotländska bildstenar har runor och såväl forskningshistorik och arkivmaterial som forskningsfrågorna har stor överlappning med runforskningen.

Högupplösta modeller av bildstenar i 3D

Syftet med projektet är att skapa en digital utgåva av Gotlands bildstenar med högupplösta 3D-modeller av alla bildstenar, inklusive alla fragment. Dessa framställs med hjälp av högkvalitativ fotogrammetri. Därtill kommer arkivmaterial med rapporter, foton och teckningar, en detaljerad beskrivning på engelska som inkluderar forskningshistorik och tidigare tolkningar, en sammanfattning på svenska samt en karta. Allt detta ska presenteras i en allmänt tillgänglig databas med många sökmöjligheter, korsreferenser och länkar till andra resurser.

Myndigheten bidrar med material och forskning

Från Riksantikvarieämbetet deltar Laila Kitzler Åhfeldt i projektgruppen och Magnus Källström i  referensgruppen. Riksantikvarieämbetet  bidrar bland annat med databasartiklar, främst nyskrivna texter, nyläsningar och redigeringar av runinskrifter, huggspårsanalyser samt arkivmaterial.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien inom satsningen DIGARV.

Läs också artikeln ”Unik gotländsk bildsten från vikingatiden digitaliserad i 3D”.