Rapporter om runor

Varje år påträffas tidigare okända runinskrifter och ibland återupptäcks runstenar, som varit kända men försvunnit. Dessa inskrifter undersöks, dokumenteras och tolkas av Riksantikvarieämbetets personal. Inför planerade vårdinsatser som rengöring och uppmålning granskas också årligen ett antal runstenar.

För att underlätta spridningen av undersökningsresultaten publiceras numera Runverkets rapporter även i digital form. De senaste utkomna är:

Senaste nyfynden (och nyundersökningarna)

Nyfynd (och nyundersökningar)

Gotland

Hälsingland

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Öland

Östergötland

Utanför Sverige

Runvård

2013

2012

2011

2010