Bohuslän och Halland

Bohuslän

Det finns många figurer inhuggna i berg i Bohuslän. Det är inte runor utan hällristningar. De är ungefär 2 000 år äldre än runinskrifterna.

I Bohuslän finns två runstenar med urnordiska runor. En av dessa står rest mitt emot Tanums kyrka. Bohuslän har bara några få runstenar från vikingatiden. En av dessa står vid Hoga på Orust. Inskriften är svår att tolka och ingen vet helt säkert vad det står på stenen.

Den andra finns vid Rävsal på Tjörn och är betydligt enklare att tolka. Texten lyder Hariþulfs · staina[R], vilket betyder: ”Ridulvs (eller: Redulvs) stenar”. Enligt äldre uppgifter ska det tidigare ha funnits flera resta stenar på platsen.

Halland

I Halland finns fem inskrifter i sten. En av dem står på gräsmattan vid Vapnö herrgård och har länge trotts vara medeltida, men vid en undersökning våren 2017 fastslogs att den måste uppfattas som vikingatiden, vilket det funnits misstankar om sedan tidigare.

Den bevarade delen utgör förmodligen bara en liten del av den ursprungliga inskriften, men det som är bevarat kan tolkas: ”…reste stenen efter … Krist hjälpe hans själ …” Ristningen visar släktskap både med norska runstenar och en grupp runstenar i området kring Mariestad i Västergötland.

I Halland finns ytterligare en ristning av vikingatida typ. Den finns inmurad i Kvibille kyrka och av inskriften framgår att den inte varit rest utan legat på en grav.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad