Runstenarna vid Berga och Attmar. De enda två runinskrifter i världen där kvinnonamnet Altrud förekommer. Foto: ( CC BY)

Medelpad

Medelpad har fjorton bevarade runstenar, som alla finns i den östra delen av landskapet, alltså närmast kusten. Genom äldre källor vet vi att det har funnits ytterligare fyra eller fem stenar som nu är försvunna.

I Berga i Njurunda socken står en runsten kvar på sin ursprungliga plats. På stenen kan man läsa: ”Altrud och Sigrev reste denna sten efter miskik, sin fader, och efter Disvi, sin moder.” Altrud är ett kvinnonamn som tydligen har varit mycket ovanligt. Det är i övrigt endast känt från en runsten som nu står vid Attmars kyrka och som är rest av en Håkon ”efter Skygne, sin broder, och efter Altrud, sin moder.”

Allt talar för att det här handlar om samma Altrud. Attmarsstenen liknar mycket ristningar av runristaren Åsmund Kåresson och det är mycket möjligt att det rör sig om ett ungdomsverk av denne ristare, som faktiskt kan vara uppvuxen i Medelpad.

Vid Nolby i Njurunda finns en annan runsten, som är signerad av en runristare Fartägn. Inskriften lyder: ”Bergsven och Sigfast och Fride reste denna sten efter Byre, sin fader. Men Fartägn ristade.”

Medelpads runinskrifter är för tillfället föremål som en särskild undersökning inom projektet Evighetsrunor.