Värmland och Dalsland

Runsten med urnordiska runor rest. Den ena bilden visar en närbild av runorna på den nedre delen av stenen.
En av Värmlands två runstenar med urnordiska runor, Järsbergsstenen (Vr 1) utanför Kristinehamn. Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Värmland

Det finns bara fyra runstenar i Värmland. Två är från urnordisk tid och är ristade med den äldre 24-typiga runraden. Den märkligaste av dessa står vid Järsberg utanför Kristinehamn.

Den andra urnordiska runstenen påträffades så sent som 1993 vid en arkeologisk undersökning vid Skramle i Gunnarskog. Den står nu vid hembygdsgården.

De två andra runstenarna är från vikingatiden och finns i Väse respektive vid Västra Hovlanda på Hammarön. På Väsestenen står det bara ”Vidbjörn, sin broder”. Så brukar en inskrift på en runsten aldrig vara utformad och det finns därför anledning att misstänka att det ursprungligen har funnits ytterligare en sten med början av texten. Hammaröstenen bär en lite längre text: ”Björn reste denna sten efter Esger, sin …”. Inskriftens slut är skadat.

Dalsland

Från Dalsland känner man bara en enda genuin inskrift, nämligen en tegelsten med runorna …ria. Inskriften är medeltida och runorna utgör säkert del av namnet Maria. Tegelstenen är hittad vid Murängen i Gestads socken, norr om Vänersborg. Länge trodde man att den kom från Lödöse och den blev därför av misstag publicerad i Västergötlands runinskrifter som Vg 236.

Några runstenar är däremot inte kända från Dalsland med undantag för några uppenbart sentida inskrifter.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad