Runstenen Vs 13 vid Anundshögen utanför Västerås. Foto: ( CC BY)

Västmanland och Närke

Västmanland

De flesta av landskapets 28 runstenar i finns i östra delen, alltså närmast Uppland. Anundshögen är en stor gravhög, som ligger strax öster om Västerås. Bredvid gravhögen står en runsten vid kanten av en vikingatida väg. I närheten finns också flera skeppssättningar. Det är ett fint fornlämningsområde. Texten på runstenen lyder: ”Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.” Det står att Folkvid reste ”alla dessa stenar”. De stenar som inte var runstenen var mindre stenar som stod i en rad längs vägen så att de nästan bildade ett vägräcke.

Norr om Västerås, i Fläckebo finns en vacker runsten som en man låtit resa till minne av sin hustru. Den kommer från Hassmyra, men står nu vid hembygdsgården. Texten lyder: ”Gode bonden Holmgöt lät resa stenen efter Oden-Disa, sin hustru. Det kommer icke till Hassmyra en bättre husfru som råder för gården. Röd-Balle ristade dessa runor. Till Sigmund var Oden-Disa en god syster.”

Närke

Det finns 16 runstenar från vikingatiden i Närke. De flesta finns nära Hjälmaren. Några av runstenarna i Närke påminner om dem i Uppland medan andra är mera lika runstenarna från Västergötland. Det är alltså tydligt att Närke ligger mellan Mälardalen, som har flest runstenar, och Västergötland där det också är ganska gott om dem. I Nasta i Rinkaby står en runsten med vacker ornamentik, som är mest lik den uppländska. På stenen kan man läsa: ”Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin dugande son.”