Runstenen Vs 13 vid Anundshögen utanför Västerås. Foto: ( CC BY)

Västmanland och Närke

Västmanland

De flesta av Västmanlands 28 runstenar i finns i östra delen av landskapet, alltså närmast Uppland. Landskapets största runsten finns vid Anundshögen, som är en stor gravhög strax utför Västerås. Vid högen finns flera andra fornlämningar, bland annat två stora skeppssättningar stäv mot stäv. Runstenen är mer än 3 meter hög och ingår i en lång rad med resta stenar.

I Fläckebo, som ligger en dryg mil väster om Sala finns en mycket märklig runsten som ”Gode bonden Holmgöt” har låtit resa till minne av sin hustru. Den kommer från Hassmyra, men står nu vid hembygdsgården.

Närke

Från Närke känner vi 24 vikingatida runstenar eller gravmonument med runor. Dessutom finns det sju stenar med enbart runstensornamentik. De flesta runstenarna förekommer i områdena närmast sjön Hjälmaren. Några av Närkes runstenar påminner om stenar i Södermanland medan andra är mera lika de som finns Västergötland. Det är alltså tydligt att Närke ligger mellan Mälardalen, som har flest runstenar, och Västergötland där det också är ganska gott om dem.

I Nasta i Rinkaby står en runsten med invecklad och vacker ornamentik. I Södra Lunger finns en runsten som är rest mitt i en skeppssättning.