Tillgänglig kulturarvsinformation

Tillgängligt kulturarv handlar inte bara om att göra den fysiska miljön tillgänglig, den information som finns om kulturarv behöver också vara möjlig att ta till sig för så många som möjligt.

Information om kulturarv kan vara till exempel:

  • informationsskyltar vid fornlämningar
  • information om samlingar på webben
  • information på webben om hur tillgängligt ett besöksmål är
  • broschyrer och vägledningar till kulturmiljöer
  • information som ges vid olika arrangemang

En grundförutsättning för tillgänglighet är att informationen är hittbar där människor söker information. Det kan till exempel handla om att förbättra information som redan används (exempelvis på Wikipedia) istället för att skapa egna lösningar. Det kan också handla om att använda begrepp som är allmänt kända – till exempel inte bara använda det officiella namnet (vilket inte alltid är välkänt) på en plats utan också använda etablerade ”populärnamn” i texter för att fler ska kunna söka fram rätt information.

Här hittar du handledningar och annat stöd:

Allmänt

Tillgängliga kulturarv

 Tillgänglighet och IT

Om alla som arbetar med att informera om kulturarv jobbar utifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål, oavsett vilken målgrupp de tillhör har fler människor möjlighet att förstå och ta till sig information om kulturarv.
Här finns kompetens och kunskap: