Odensala kyrka runstenFragment av en tidigare okänd runsten som i juni 2012 hittades i muren vid Odensala kyrka i Uppland. Inskriften lyder: ”… Guds moder. Åsmund … dessa runor …”. Den Åsmund som nämns i texten är Åsmund Kåresson, en av Upplands mest kända runristare. Foto: Magnus Källström (CC BY)

Rapporter

Varje år påträffas tidigare okända runinskrifter och ibland återupptäcks runstenar, som varit kända men försvunnit. Dessa inskrifter undersöks, dokumenteras och tolkas av Riksantikvarieämbetets personal. Inför planerade vårdinsatser som rengöring och uppmålning granskas också årligen ett stort antal runstenar.

För att underlätta spridningen av undersökningsresultaten publiceras numera Runverkets rapporter även i digital form. De senaste utkomna är:

Nyfynd (och nyundersökningar)

Runvård 2013

Äldre rapporter (från och med 2010) hittar du här.

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen,
magnus.kallstrom@raa.se
Laila Kitzler Åhfeldt, Kulturvårdsavdelningen, laila.kitzler.ahfeldt@raa.se
Helen Simonsson, Kulturvårdsavdelningen, helen.simonsson@raa.se

Dela sidan på