Bestämmelser, ställningstaganden m.m. kap. 3

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Det gäller förstås även byggnadsminnen.

Bestämmelser

Ställningstaganden

Överinseenden/utvärderingar

Övrigt

Berätta bredare. Inriktningsdokument för byggnadsminnen, 2011.