Metallsökare

I kulturmiljölagen 2 kap. 18-20 §§ regleras användningen av metallsökare. Regleringen innebär att metallsökare inte får användas utan tillstånd, förutom de undantagsfall som anges enligt 2 kap. 18§. En metallsökare får inte heller medföras utan tillstånd på fornlämningar annat än vid färd på allmän väg.

Utöver undantagsfallen för att använda och medföra metallsökare, så får tillstånd lämnas endast för verksamhet som avser sökning efter annat än fornfynd, eller ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna.

Föreskrifter och allmänna råd

Bestämmelser om fornlämningsförklaring och metallsökare finns i föreskrifterna i Kulturrådets författningssamling (KRFS 2016:1) ändrad genom (KRFS 2018:4).

Det är länsstyrelsen som prövar frågor om tillstånd för att använda och medföra metallsökare.

Vägledning

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en vägledning som ska stödja länsstyrelsens handläggare när de prövar ansökningar om att få använda en metallsökare.

 

Här hittar du vägledningen som PDF.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: