Metallsökare

I kulturmiljölagen 2 kap. 18-20§§ regleras användningen av metallsökare. Regleringen innebär att metallsökare inte får användas utan tillstånd, förutom de undantagsfall som anges enligt 2 kap. 18§. En metallsökare får inte heller medföras utan tillstånd på fornlämningar annat än vid färd på allmän väg.

Utöver undantagsfallen för att använda och medföra metallsökare, så får tillstånd lämnas endast för verksamhet som avser sökning efter annat än fornfynd, eller ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna.

Det är länsstyrelsen som prövar frågor om tillstånd för att använda och medföra metallsökare.

Vägledning om metallsökare

Vägledningen om metallsökare är under bearbetning och beräknas utkomma i början av 2017.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 25 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017