Vägledning – Det uppdragsarkeologiska systemet

Uppdragsarkeologi utförs på uppdrag av det allmänna. Det innebär att det är staten genom länsstyrelsen som bedömer behovet av undersökningar.

 

Vägledning Det uppdragsarkeologiska systemet (2021)