Internationella kulturarvsbrott

Riksantikvarieämbetet arbetar för att motverka den illegala handeln med kulturföremål. Det handlar dels om att samarbeta med tull, polis och andra myndigheter och organisationer som berörs och dels om att informera. Det är viktigt att uppmärksamma frågan till exempel inom antikhandel och auktionsbranschen samt för samlare och museer.

Våren 2015 träffades de nordiska kulturministrarna. Där utrycktes en stark vädjan till alla i Norden – expertmiljöer, samlare och näringsidkare – som konsthandlare, antikvariat och museer – att vara särskilt aktsamma rörande handel av föremål från Syrien och Irak. Även allmänheten har ett stort ansvar i detta. Vid köp av föremål på internet, på auktioner eller vid turistande utomlands bör försiktighet iakttas. Vid misstanke om olagligt införda föremål, kontakta polismyndigheten.

FN:s säkerhetsråd uppmanar världens länder och institutioner att mobilisera för gemensamma insatser och att tillsammans sluta upp kring åtgärder för att slå tillbaka mot dessa handlingar. Sedan 1970 finns en UNESCO-konvention där alla länder som anslutit sig förbinder sig till ett allmänt förbud mot införsel och handel med kulturföremål som har förts in i landet olagligt från andra länder.

Läs mer om lagar, konventioner och etik som skydd mot illegal handel med kulturarv. Där kan du även kontrollera om ett föremål finns med på Interpols förteckning över stulna kulturföremål.

Riksantikvarien uppmanar

Riksantikvarien uppmanar auktionshus, auktionshandlare och alla som handlar med kulturföremål att vara uppmärksam på föremål som kan ha förts in olagligt från andra länder.

Antikbranschen är en viktig förmedlare av kulturarvsföremål och av kunskap om dessa. Det är därför viktigt att alla aktörer inom branschen känner till vilka begränsningar som råder. I juni 2015 skickade Riksantikvarieämbetet därför ett brev till auktionshus, antikhandlare och antikvariat för att uppmana dessa om vaksamhet.

Här ser du brevet: