Om vägledning

En vägledning är en aktuell sammanställning av ett antal regler och ställningstaganden rörande det aktuella området. Vägledningen ska ge en helhetsbild och tydliggöra hur en författning ska tillämpas.

Vägledningen ska, utan att vara styrande, underlätta för den som ska tillämpa regler inom det område som vägledningen gäller. Den som läser ska slippa att leta efter bindande regler på alla olika håll och inte behöva hålla reda på löpande skrivelser vari Riksantikvarieämbetet gjort bedömningar och ställningstaganden i ämnet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad