Vägledning till digitalt bevarande

Syftet med vägledningen till digitalt bevarande är att ge en bred orientering inom området digitalt bevarande.

Vägledningen skrevs år 2021 av den dåvarande samverkansplattformen Digisam. Vägledningen är avsedd för kulturarvsinstitutioner och andra aktörer som har intresse av, och vill få en introduktion till, digitalt bevarande.

För att få en fullständig bild av vad som gäller för din organisation behöver du sätta dig in i de regelverk  och omständigheter som gäller för er specifika verksamhet.

Vägledningens innehåll

Digitalt och långsiktigt bevarande av av kulturarvsinformation behöver prioriteras och hanteras, så att den går att användas av fler och på nya sätt, nu och i framtiden. Vägledningen är uppbyggd kring olika teman som är centrala i arbetet med digitalt bevarande.

Vägledningen består av följande avsnitt:

  1. Regelverk. Orientering av lagstiftning och andra  regelverk som berör digitalt bevarande.
  2. Metadata. Översikt om vad metadata är, hur det används, olika typer av metadata och standarder.
  3. OAIS-modellen. Övergripande information om nyckelkoncept i en ISO-standard för digitalt bevarande.
  4. Bevarandefaser. En beskrivning av olika faser i ett objekts livscykel, utifrån OAIS-modellen
  5. Bevarandeaspekter. Olika aspekter av digitalt bevarande inför strategiarbete och kravställning.
  6. Bevarandeformat. Vad man bör tänka på i val av filformat för digitalt bevarande.
  7. Vidare läsning. Tips om fördjupande läsning.

Läs eller ladda hem ”Vägledning till digitalt bevarande” (divaportal.org)