Olika typer av metadata

Dina samlingar utgörs sannolikt av en mängd olika föremål som behöver beskrivas på olika sätt. För att göra din metadata och därmed din samling så användbar som möjligt kommer du att behöva ange så mycket information du kan om varje objekt.

Metadata kan se olika ut. Det finns två sätt att beskriva metadata, antingen genom att själv skriva in fritext eller att ange den på ett maskinläsbart sätt.

Metadata i fritext

  • Vanlig text som innehåller beskrivande information om ett objekt eller innehåll.
  • Skriven på ett sätt som är läsbart för människor.
  • Datorer har svårt att förstå och bearbeta metadata i fritext eftersom det saknar en strikt struktur.
  • Känsligt för stavfel.
  • Går inte att göra flerspråkiga sökningar. I exemplet nedan kan såväl ”rock” som ”Karl XII” ställa till problem om sökningen sker på engelska.

Exempel:

Titel: Del av uniform
Kategori: Rock
Ägare: Karl XII
Datering: 1600-tal 

Maskinläsbar metadata

  • Strukturerad information i en form som datorer enkelt kan tolka och behandla.
  • Använder tydliga regler och fastslagna begrepp för att definiera olika egenskaper och värden.
  • Datorer kan enkelt använda metadata för att organisera, söka eller relatera till objekt eller annan data på ett automatiserat sätt.
  • Kräver stöd i samlingsförvaltningssystemet för att göras användarvänligt.
  • Flerspråkiga eller mer avancerade sökningar är möjliga. I exemplet nedan kan objektet hittas i en sökning på ”klädesplagg burna av skandinaviska regenter mellan år 1300–1700”.

Exempel:

Titel: Del av uniform
Kategori: http://wikidata.org/wiki/Q152574 
Ägare: http://wikidata.org/wiki/Q52934 
Datering: http://wikidata.org/wiki/Q7016 

Den nationella strategin för digitalt kulturarv förespråkar att alltid välja ett maskinläsbart format där det är möjligt.

I avsnittet om ”Standarder och auktoriteter för metadata” beskriver vi mera fördjupat hur maskinläsbar metadata fungerar och olika standarder på området.