Vägledning till ett sammanlänkat kulturarv

Syftet med vägledningen till ett sammanlänkat kulturarv är att ge en introduktion till länkad data som metod och ett antal strategier för att realisera metoden.

Vägledning skrevs år 2021 av den dåvarande samverkansplattformen Digisam. Vägledningen är avsedd för dig som till exempel arbetar som samlingsförvaltare, databaskoordinator eller utvecklare,  på en kulturarvsinstitution eller hos en annan aktör.

Olika organisationer har olika förutsättningar och ambitionsnivåer, men enligt vägledningen är det huvudsaken att alla väljer en strategi och kommer igång.

Vägledningens innehåll

Om du publicerar din organisations data online,  gör den maskinläsningsbar, beskriver den på ett standardiserat sätt och länkar den till andras data, så innebär det att kulturarvsinformationen får en större räckvidd och bidrar till en bättre helhetsbild av vårt gemensamma kulturarv.

Vägledningen består av följande avsnitt:

  1. Vad du bör tänka på inför uppstarten av ett arbete med länkad data.
  2. Länkad data som metod.
  3. Strategier för att komma igång.
  4. Praktiska exempel på identifierare och beskrivningar.
  5. Vidare läsning. Tips om fördjupande läsning.

Läs eller ladda hem vägledningen i DiVA (divaportal.org)