Checklista: Vad passar på Wikimedia commons?

Den här checklistan är ett stöd för dig som vill göra en större mängd material digitalt tillgängligt, som bilder, textfiler, ljudklipp eller filmer. Framför allt som förberedelse för uppladdning av flera liknande filer åt gången, så kallad batchuppladdning, på Wikimedia Commons.

Vem som helst kan använda checklistan och bidra till både Wikimedia Commons, Wikipedia och Wikidata.

Kunskapsspridning

För att material på Wikimedia commons ska vara användbart måste materialen ha ett informativt värde. Allt material kan vara intressant, till exempel bilder av sådant som allmänheten inte kan se på annat sätt – kanske för att de visar otillgängliga objekt och miljöer eller historiska platser som nu är borta.

  • Kan institutionens material användas för att illustrera, förklara eller på annat sätt informera om begrepp, personer, händelser och företeelser av allmänt intresse?

Upphovsrätt

För att kunna användas på Wikimedia commons måste materialen ha fria licenser. Det betyder att de ska kunna spridas och användas utan begränsning, även i kommersiella sammanhang. Det ska även kunna omarbetas fritt och användas för nytt skapande. Det förutsätter något av följande:

  • Är materialet gammalt nog att ha utslocknad upphovsrätt (Public Domain)?
  • Är materialet skapat inom institutionen – och fritt licensierat?
  • Är materialet förvärvat eller mottaget med villkor som gör det möjligt för institutionen att disponera rättigheterna – och fritt licensierat?

Läs mer om upphovsrätt och licensmärkning (prv.se)

Metadata

För att kunna användas på Wikimedia måste materialen vara försedda med tillräcklig och tillförlitlig beskrivande metadata.

  • Är metadata om materialet väl strukturerade och, om möjligt, länkbara på objektsnivå?
  • Är eventuella inbäddade data (till exempel EXIF-data) samstämmiga med övriga metadata?

Mängd och kvalitet

Det finns inga begränsningar för hur mycket material som kan få plats på Wikimedia Commons, men vissa kriterier kan göra storskalig hantering mer intressant:

  • Är materialet tillräckligt stort och likformigt så att det kan vara motiverat att göra det tillgängligt på ett automatiserat vis i stället för att det utförs manuellt.
  • Är materialet hittills otillgängligt i digital form?
  • Är materialet av högsta tillgängliga kvalitet?

När du vill veta mer

För ytterligare råd om materialinventering, krav på filformat, metadataanalys etcetera, och information om hur en informationsförvaltande institution eventuellt kan få stöd och vägledning av Wikimediarörelsens volontärer och personal.

Om checklistan

Denna checklista baseras på Digisams ursprungliga checklista som togs fram i samråd med Wikimedia Sverige (2015).

Digisams checklista finns i DiVA, (diva-portal.org)