Generösa användargränssnitt

Generösa användargränssnitt används som ett komplement till den traditionella sökrutan för att ge användarna en överblick över vad som finns i en digital samling.

Tänk dig att du för första gången besöker ett museum. Du går in i museet, men du möts inte av ett urval av föremål utan av en intendent bakom en disk. Det finns en informationsskylt som säger att det är en konstsamling och att museet har 72 384 olika konstföremål. Du är välkommen att titta på dem, men du måste skriva ner ett eller flera nyckelord på ett papper för att beskriva vilka konstföremål du vill ta en närmare titt på.

Intendenten tar därefter pappret, går in i magasinet och hämtar ut föremålen, 10 åt gången, på ett rullbord. Du kan därefter modifiera dina nyckelord baserat på av intendenten förvalda konsthistoriska termer. Gör du det tar intendenten bort de konstföremål på rullbordet som inte matchar de termer du valde.

Processen upprepas tills dess du är nöjd med urvalet på rullbordet.

Fyra designprinciper

Designern och designforskaren Mitchell Whitelaw använde ovanstående liknelse för att beskriva användarens upplevelse av många av de söktjänster för digitala kulturarvssamlingar som finns online.

Generösa användargränssnitt, som kommunicerar data visuellt snarare än genom ord, försöker hantera denna problematik genom att hålla sig till följande designprinciper:

  • Visa först, fråga inte: tillhandahåll översikter utan sökrutor.
  • Tillhandahåll exempel och ledtrådar: använd samlingsinnehåll.
  • Visa relationer: mellan samlingsobjekt.
  • Tillhandahåll rikt innehåll av hög kvalitet: leverera enligt löftet.

Fyra modeller

Tillsammans med Nordiska museet, Nationalmuseum, Malmö museum och Världskulturmuseerna har Riksantikvarieämbetet utvecklat fyra prototyper på generösa gränssnitt. Alla prototyperna är öppen källkod.

Prototypen                                                          Källkod

Inspiration och mode (bildvägg)                 Kod

VIKUS Viewer Nationalmuseum                  Kod

Kringla Visualiserat                                           Kod

Faces of Sweden                                                Kod

Lär dig mer

Riksantikvarieämbetet har också publicerat en rad inlägg på webbplatserna K-blogg.se och Europeana om generösa gränssnitt. Dessa hittar du via följande länkar:

Läs dokumentationen

Under projektet genomfördes också ett antal användartester på olika generösa användargränssnitt. Dokumentationen av dessa användartester kan du läsa via länkarna nedan: