Tolkning av interiör historisk färgsättning. Foto: ( CC BY)

Byggnadens färgundersökning

Ett prioriterat område är att arbeta med pigment, färgämnen och bindemedel, det som vi till vardags kallar färg. I det arbetet ingår såväl analyser som metodutveckling och uppbyggnad av referenssamlingar för konserveringsvetenskapliga behov.

Den kompetens och de resurser som finns vid Riksantikvarieämbetet ska användas för kulturvårdens behov av kunskapsuppbyggnad. För att uppfylla det målet medverkar vi i och driver olika projekt inom området Färg. En viktig del av myndighetens verksamhet är arbetet med nätverk, kunskapsspridning och samordning. Under våren 2015 åkte Riksantikvarieämbetet till ett par orter för att hålla dialogmöten med några av de som på något sätt är eller någon gång varit verksamma inom fältet för undersökningar av färg i byggnader.

En byggnad kan ses som ett arkiv med historiskt material och autentiska exempel på forna tekniker och hantverksutförande. I en färg- och byggnadsarkeologisk undersökning finns chansen att dokumentera dessa unika lämningar. Eftersom undersökningsmetoderna varierar utifrån uppdrag och utförare vill vi nu kartlägga aktuell praxis för färgundersökningar i landets kulturhistoriska byggnader.

Under dialogmötena diskuterades förutsättningar och möjligheter för att dokumentera historisk färgsättning. Arbetet presenterades bland annat vid Färgforum 2015, en konferens som arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Statens fastighetsverk samt Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.