Färgskikt på polykrom träskulptur tillhör en vanlig materialkategori som i Sverige konserveras med MfC.
Färgskikt på polykrom träskulptur tillhör en vanlig materialkategori som i Sverige konserveras med MfC. Foto: ( CC BY)

Lascaux Medium for Consolidation (4176)

Bindemedlet Lascaux Medium for Consolidation 4176 (MfC) är ursprungligen framtaget för konservering av polykrom medeltida skulptur, men används i dag brett inom konservering av bemålade föremål i Sverige. Bindemedlets långsiktiga stabilitet har betydelse för stora delar av det bemålade svenska kulturarvet.

Lascaux Medium for Consolidation 4176 (MfC) är en dispersion av akrylsampolymer i vatten. Limmet togs fram 2004–2005 av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Lascaux Colours & Restauro som ersättning för bindemedlet Acronal 300 D. Det var främst avsett för färgskiktsfästning på polykrom medeltida skulptur. I dag används det inom konservering av måleri på duk, interiört måleri, förgyllningsdetaljer, samt inom andra konserveringsfält, såsom måleri på metall, etnografiskt material, möbler och moderna material. Vid framtagningen skedde en utvärdering i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  Önskemål om vidare utvärdering av bindemedlet har kommit från målerikonservatorer i Sverige.

Internationellt finns det i dag mycket forskning på konserveringsmaterialområdet, men utvärderingen av produkter för konservering sker på ett osystematiskt sätt. Syntetiska limmer analyseras med olika metoder, utifrån olika typer av frågeställningar och utifrån olika standarder, vilket försvårar jämförelse mellan studierna.

Det finns få publiceringar där MfC har utvärderats. Konservatorer som efterfrågar en utvärdering av bindemedlet upplever att det saknas information om hur limmet åldras och hur det påverkar materialet i de objekt som konserveras. Det saknas även utvärderingar av föremål som tidigare har konserverats med MfC.

Hösten 2014 genomfördes en förstudie på Riksantikvarieämbetet om förutsättningarna för en utvärdering av MfC. Här framkommer att det finns ett behov av en standardiserad metod för att kvalitetssäkra ett nytt material för konservering.

Förstudien finns att tillgå i DiVA (se länk nedan).