Att analysera och dokumentera

Genom att studera, analysera och dokumentera det kulturhistoriska materialet skapas ett bättre underlag för tolkning, förståelse, bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Hos oss används ett flertal olika metoder för visuella undersökningar, avbildningar, uppmätningar och analyser.

Här finns särskild kompetens och utrustning för långtidsstudier av nedbrytning, till exempel för analys och dokumentation av ljusets och inomhusklimatets påverkan på materialens hållfasthet och kemiska sammansättning. Analystekniker som inte kräver provtagning eller som på annat sätt kan skada föremålen eftersträvas. En stor del av vår utrustning är portabel.

Läs mer om vår utrustning.

Här kan du läsa om några av analys- och dokumentationsmetoderna som används i Kulturarvslaboratoriet:

Vi driver och deltar i olika forsknings- och metodutvecklingsprojekt men utför inte enskilda löpande analyser mot avgift. De projekt som vi deltar i ska ha stor relevans för kulturarvsarbetet i Sverige, kommuniceras och komma många till del. Läs mer om våra samarbeten kring forskning och utveckling eller om att bli Gästkollega hos oss på Kulturarvslaboratoriet.