Att analysera och dokumentera

Genom att studera, analysera och dokumentera det kulturhistoriska materialet skapas ett bättre underlag för tolkning, förståelse, bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Hos oss används ett flertal olika metoder för visuella undersökningar, avbildningar, uppmätningar och analyser.

Här finns särskild kompetens och utrustning för långtidsstudier av nedbrytning, till exempel för analys och dokumentation av ljusets och inomhusklimatets påverkan på materialens hållfasthet och kemiska sammansättning. Analystekniker som inte kräver provtagning eller som på annat sätt kan skada föremålen eftersträvas. En stor del av vår utrustning är portabel.

Läs mer om vår utrustning här.

För att säkerställa kvaliteten på de analyser och den dokumentation som görs i Kulturarvslaboratoriet arbetar vi enligt principerna i God Laboratoriesed (GLP). Läs mer om några av våra analys- och dokumentationsmetoder:

Vi driver och deltar i olika forsknings- och metodutvecklingsprojekt men utför inte enskilda löpande analyser mot avgift. De projekt som vi deltar i ska ha stor relevans för kulturarvsarbetet i Sverige, kommuniceras och komma många till del. Läs mer om våra samarbeten kring forskning och utveckling eller om att bli Gästkollega hos oss på Kulturarvslaboratoriet. Du är även välkommen att ta del av myndighetens Forsknings- och Utvecklingsprogram.

  • Kontaktperson
  • Avdelningen för kulturarvsutveckling
  • 08-5191 80 00