Utrustning

Vid Riksantikvarieämbetets laboratorier i Visby finns ett flertal olika typer av instrument och verktyg för konserveringsvetenskapligt arbete.

Myndigheten strävar efter att bygga upp särskild kompetens och utrustning för långtidsstudier av nedbrytning. I Kulturarvslaboratoriet finns idag resurser för en mängd olika typer av laborativ verksamhet, så som våtkemisk analys, kemisk analys, jordanalys, röntgen, mikroskopi, klimat- och åldringsexperiment. Det finns även utrustning för materialtestning, avancerad materialanalys samt utrustning för dokumentation och konservering. Läs mer om materialtestning eller analys och dokumentation. En stor del av vår utrustning är portabel och en del är även så kallad NIP-utrustning (Non-Invasive and Portable instruments), vilket innebär att analysmetoden inte kräver provtagning av föremålet. Nedan presenteras ett urval av vår utrustning.

Mikroskop

Vanliga stereomikroskop används för undersökning av materialprover i upp till 100x förstoring. Det finns även bärbara usb-mikroskop för arbete i fält. Nikon Optihot polarisationsmikroskop är utrustat med epifluorescens, digitalkamera för undersökning av tvärsnitt samt polarisationspreparat och tunnskikt i upp 500x förstoring. Här finns möjlighet till identifiering av fibrer, pigment och olika ytbehandlingar.

SEM/EDS

Svepelektronmikroskopet (LEO 1455VP) med utrustning för mikroröntgenanalys, (LINK/Oxford Inca-400) används för grundämnesanalys och för dokumentation av ytor i kraftig förstoring. Här finns även möjlighet att belägga ytan på prover, med hjälp av sputterutrustning (AGAR TURBO CARBON COATER 208C och BIO-RAD, SEM Coating Unit PS3), för att öka upplösningen i bildåtergivningen.

FTIR

Instrument för infraröd spektroskopi (Perkin Elmer, Spectrum One, FT-IR Spectrometer) är utrustad med en Golden Gate® Single reflection Diamond ATR Series Mark II. Instrumentet har även ett tillhörande mikroskop som möjliggör materialanalyser på mycket små ytor, samt kan utföra fördelningsstudier av ämnen över en mindre yta, så kallad “mapping”. Mikroskopet är en Perkin Elmer, Spectrum Spotlight 200, FT-IR Microscope.

µXRF (Röntgenfluorescensinstrument)

Röntgenfluorescensinstrument för grundämnesanalys (BRUKER, ARTAX 800) är utrustat med en polykapillärlins som möjliggör en fokuspunkt på <100 µm, med hög intensitet. Instrumentet är utrustat med en datorstyrd och programmerbar motor, vilket gör att instrumentet kan utföra fördelningsstudier av grundämnen över en mindre yta (mapping). ARTAX 800 är även ett portabelt analysinstrument som vid behov möjliggör mätningar i fält.

Multispektralkamera

Vår multispektralkamera består av ett kamerahus som modifierats för att kunna registrera våglängder utanför det synliga registret (till IR och UV). Vi använder oss av en metod som baserar sig på British Museum’s standardmetod ”Charisma” som inkluderar avbildning med hjälp av luminiscens (emitterat ljus – UVL, IRL, VIL och VIVL) och reflekterat ljus (UVR, IRR och VIS). Dessa bilder används både för sig i tolkningssyfte och redigeras tillsammans i bildbehandlingsprogram för att avslöja detaljer som inte går att se med blotta ögat.

RTI (Reflectance Transformation Imaging)

Reflectance Transformation Imaging (RTI) är en fotografisk metod som ger möjlighet att studera ett föremål i detalj genom att fotografera föremålet i ljuset från olika vinklar och i släpljus. Läs mer om RTI.

Röntgen

På Riksantikvarieämbetet används både ett stationärt röntgenkabinett och ett mobilt röntgenrör. Den digitala röntgenutrustningen innefattar bl.a. filter som förbättrar kontrasten och därmed ger ökad tydlighet i bilden. Röntgenröret för användning såväl på laboratoriet som mobilt (inkl. bärbar digital utrustning) är av typen GE Eresco 42MF4 med en prestanda på 5-200 keV. Röntgenkabinettet (slutet skåp) är av typen ARC Torrex 150D med Prestanda: 0-150 keV. Föremål som är maximalt 40 cm x 42 cm x 44 cm i storlek kan få plats i skåpet. För större objekt används röntgenröret. Läs mer om vårt arbete med röntgen här.

3-D scanning

Uppmätning av föremål i 3-D digitalt konverteras med hjälp av mjukvara till en tredimensionell bild. 3-D scanning är en utmärkt dokumentationsmetod eftersom man kan se detaljernas förhållande till varandra med hög precision. Riksantikvarieämbetet använder sig av en optisk 3-D scanner (GOM ATOS I) där programvaran är integrerad med systemet.

Ljusåldringsutrustning

Ljusbox (DSC, Complete Lightning Systems) för att simulera dagsljus, är installerad i ett klimatanpassat rum. Ljusboxen är utrustad med tolv stycken dagsljus fluorescerande lysrör på 20 watt vardera, Sylvania F20W/54-765. Man kan välja att köra på 50% ljus och då ger ljusboxen ett medelvärde på ca 11 000 lux och vid 100% ger ljusboxen ett medelvärde på ca 19 000 lux. För att transportera bort överskottsvärme är ljusboxen utrustad med fyra fläktar placerade i locket. Solsimuleringslampa (SOL 500, Hönle UV technology), installerad I ett klimatiserat rum, möjliggör experiment där den tillförda ljusenergin till materialet kan varieras utefter behov. Lampan(430W) avger både IR, VIS, UVA och UVB, men olika delar av spekrat kan avskärmas med filter. Då lampan är riggad på stativ kan ljusexponeringen regleras med avståndet från testmaterialet. Läs mer om materialtestning här.

Microfading – mätning av färghållfasthet

Microfading (eller mikroljushärdighetstestning på svenska) är en teknik som används för att identifiera ljuskänsliga föremål i samlingar. Denna testning utförs genom att belysa en punkt på ett föremål med en kraftigt fokuserad ljusstråle under exempelvis 10 minuter. Det reflekterade ljuset fångas upp av en spektrofotometer, vilket gör att man kan se hur ytan på föremålet förändras över tid. Ljuspunkten på föremålet är ca. 0,4 mm stor och eftersom spektrofotometern kan uppfatta förändringar som är för små för det mänskliga ögat att uppfatta, avslutas undersökningen innan det skett en synlig färgförändring. Hela undersökningen kan alltså utföras direkt på föremålet utan att man får en synbar förändring av ytan.

Genom att jämföra med en standard, som består av 8 färger med olika ljuskänslighet där man vet hur lång tid det tar innan man får en synbar förändring, kan man beräkna hur lång tid det kommer att ta i verkligheten innan man ser en synbar förändring i färgen på föremålet som undersökts. Spektrofotometern gör det dessutom möjligt att se exakt vilken förändring som kommer att ske med färgen på föremålet, t.ex. om den kommer att bli gulare över tid.

En Micro-fader består av en spektrofotometer sammanlänkad med en ljuskälla för accelererad ljusåldring. Färgspektrometrisk data registreras var 30:nde sekund under en 10-minuters period. Färgförändring definieras enligt mätsystemet CIE L*a*b* där Delta E*75 ekvationen definierar förändring över tid. Uppsamlad data jämförs med Blue Wool Standards i syfte att utvärdera blekningens hastighetsgrad. Instrumentet använder en 0/45 geometri för belysning och uppsamling av det reflekterade ljuset. En xenon lampa är standard men det finns även möjlighet att utvärdera effekten av andra olika ljuskällor som LED eller halogen.

Tekniken är särskilt bra för att få konkreta resultat när till exempel ett beslut ska tas om hur ett föremål ska belysas i en utställning. Man behöver inte utgå från liknande föremål, liknande färg eller ett antagande och då resultatet utgår från konkret data är det dessutom lättare att argumentera för sitt beslut. Trots att analysmetoden används direkt på föremålet ger tekniken ingen synbar förändring på föremålet.

Dragprovare

Hållfastheten i ett material kan undersökas med hjälp av en dragprovare. Dragprovaren (Shimadzu AGS-X10 kN, ICS) är utrustad med ett flertal tillbehör i form av olika klor och fästen för att dra tråd, tyg, trä, plast, mm. Två olika typer av lastceller (10 kN och 500 N) ger möjlighet att belasta ett material från 0,5 N och upp till 10 kN, med en noggrannhet av +/- 5%. Maskinen kan utföra tester för tryck, elasticitet och böjningsegenskaper hos ett material. Databehandling av resultat sker med hjälp av mjukvaran Trapezium-X. Läs mer om materialtestning här.

Klimatskåp och värmeugnar

Laboratorierna är utrustade med ett flertal klimatskåp (WTB Binder, APT.Line KBF 240 och 115) för forskning och experiment kring åldringsförsök.

Mikrobläster

För frampreparering av arkeologiskt järnföremål används både handverktyg och mikrobläster. Mikrobläster (Völsag FG2) kan användas för att blästra med två olika blästermedel. De som främst används på Riksantikvarieämbetet är glaspulver och aluminiumoxid.

Vakuumugn

För torkning av järnföremål efter urlakningen används vakuumugnar (Heraeus RVT och Heraeus RVT 500) för att effektivisera processen. Båda dessa har en volym av 0,4 m³. Vakuumpumpar (Edwards E2M5 och Edwards RV12) används för att dra ur luften och på så sätt förhindra korrosion under torkningen.

Fotoutrustning

Riksantikvarieämbetet har under flera årtionden byggt upp en stor samling med fotografisk utrustning. Utrustningen har bl.a. använts för att dokumentera föremål i olika ljus (synligt, UV och IR) och består av både analog och digital utrustning, stativ, filter samt ett fotolaboratorium. Idag används fotoutrustningen även för analyser med bl.a. RTI.

Klimatmätningsinstrument

Analoga och digitala instrument för mätning och övervakning av temperatur, luftfuktighet, ljus, luftrörelser med mera.