Analys av pigment från 800 år gammal mural madonnabild i Mästerby kyrka – Svenska kyrkan

Pigmentanalys utfördes på den murala madonnabild som finns i Mästerby kyrka på Gotland. Madonnabilden är daterad till sekelskiftet 1100-1200.

Foto: (CC BY)

Undersökningarna utfördes på plats i kyrkan med μXRF-utrustning i syfte att förstå skillnaden mellan originalmåleri och senare retuschering. Några originalpigment kunde identifieras. Dessa kan användas för att bygga vidare på kunskapen om bysantinska målningar på Gotland. Några moderna pigment som inte fanns under tiden av det ursprungliga måleriet kunde också påvisas. Analysarbetet i kyrkan följdes upp på Kulturarvslaboratoriet där små mikroprover analyserades med ljusmikroskopi och SEM-EDS för att få information som är inte möjlig att uppnå med XRF-spektroskopi.