Att använda nanoteknik för att konservera och bevara konst – Chalmers tekniska högskola

Inom EU-projektet NANORESTART arbetar en grupp kemister vid Chalmers med att ta fram nya konsolideringsmedel i form av nano-material av cellulosa och silikat.

Vid Kulturarvslaboratoriet undersöktes prover av behandlad kanvas. Det visade sig att µXRF-teknik gav goda analysresultat som kunde ge svar på hur djupt nano-materialet trängt in i textilen. Det här projektet är ett steg mot ett utvecklat samarbete mellan Chalmers och Riksantikvarieämbetet inom konservering och heritage science. Mer information om NANORESTART finns här och på Riksantikvarieämbetets K-blogg