En kvinna i labbmiljö står lutad över en röntgenapparat. På bordet ligger tygfragment av en fana som är allt annat än hel.
Marei Hacke, en av forskarna på Kulturarvslaboratoriet, undersöker en fana med hjälp av XRF (röntgenfluorescensteknik). Foto: ( CC BY)

Fanor från slaget vid Narva – Armémuseum

De bemålade fanorna är från sent 1600-tal och finns idag i Armémuseums samlingar. På grund av sin ålder är de skrynkliga, deformerade, fragmentariska och sköra. Tidigare konserveringsinsatser har också orsakat vissa problem.

För att kunna ställa ut fanorna på ett bra sätt och för att kunna välja en lämplig konserveringsmetod undersöktes fanorna på Kulturarvslaboratoriet. Särskilt intressant var att ta reda på med vilken teknik måleriet är utfört, måleriets löslighet och hur nedbrutet sidenet i fanorna verkligen är. Metoder för temporär konsolidering och isolering testades för att skydda färglagren vid våtrengöring. Utifrån svaren på analyser och tester togs en konserveringsplan fram för fanorna.

En omfattande analysrapport publicerades 2019-10-28 på DiVA.

Filmer som sammanfattar hela projektet publicerades på Youtube 2019-05-01: film på svenska och film på engelska

På HSS Forum 2018 presenterades projektet: video av föredrag och poster

En artikel på Riksantikvarieämbetets K-Blogg och en film på Facebook publicerades i juni 2017.