Färgförändringar i genomfärgat fönsterglas i Uppsala domkyrka – Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Vid konservering i Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé har det uppmärksammats färgförändringar i det genomfärgade glaset i Sonens fönster i Uppsala domkyrka. UV-strålning kan vara orsaken till färgförändringen.

Sonens-fonster-panel-1eFoto: (CC BY)

Undersökningar av materialsammansättningen och µXRF vid Kulturarvslaboratoriet visade att glasmassan innehöll mangan. För att få ett bättre underlag för hur glasfönstret kan bevaras mättes ljushärdigheten hos färgen genom artificiell ljusåldring på prov från glaset. Färgförändringen har sedan bestämts med hjälp av spektrofotometri.

Projektresultat presenterades som Poster på ChemCH2016; 4th International Congress Chemistry for Cultural Heritage: Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA); Brussels, July 2016.

Hela projektet uppmärksammades också i en nyhetsartikel 2019, där resultatet beskrivs som mycket lyckat.