Röntgen av preparat – Stockholms läns museum

Röntgenundersökning av tre arkeologiska preparat innehållande vikingatida urnor och benmaterial från ett gravfält utanför Nyköping.

Preparaten röntgades då det fanns risk att information och innehåll kunde gå förlorat i en senare framtagning. Projektet genomfördes också som en del av en kompetenshöjning inom digital röntgen i kulturarvsinstitutioner i Sverige och på Island.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad