Röntgenundersökning och analys av Rauschenbergs ”Monogram” från Moderna Museet

Det här gästkollegeprojektet utfördes inför en internationell utställningsturné. Syftet var att identifiera och undvika olika risker i samband med hanteringen av konstverket. Analyserna utfördes med hjälp av digital röntgen, µXRF och microfading.

Röntgenbilderna kunde påvisa några mindre allvarliga strukturella svagheter som det tidigare fanns misstanke om. µXRF-analyserna gav information om låga förekomster av arsenik i preparatet (geten), samt mer information om färgerna som konstverket bemålats med. Microfadern användes för att utröna ljuskänsligheten hos dessa färger. Läs mer om projektet på K-blogg.

Gästkollegerna Therésè Lilliegren, My Bundgaard, samt Tora Hederus, Kaj Thuresson och Magnus Mårtensson skrev efter projektet tillsammans en artikel som publicerades på ICOM-CC 2017 Triennial i Köpenhamn 2017. Kaj och Magnus berättade också mer om projektet i Riksantikvarieämbetets K-podd.