Undersökning av en Tsantsa från Alingsås museum

Undersökning av en så kallad Tsantsa, ett förkrympt huvud, för att ta reda på om det är äkta eller inte.

Syftet är också att ta reda på om det kan vara hälsoskadligt att hantera.