Provarkiv

Riksantikvarieämbetet har ett samordningsansvar för frågor om vård och konservering av föremål, byggnader och annat kulturhistoriskt material. Strategisk uppbyggnad av information och kunskapsutveckling är viktig för arbetet.

Tillgången till referensmaterial är central för verksamheten och myndigheten har under lång tid samlat sådant material. Riksantikvarieämbetet arbetar nu för att organisera provarkivet och kvalitetssäkra och tillgängliggöra de prov- och referenssamlingar som finns inom flera materialkategorier, såsom måleri, textil, trä och plast.

En provsamling utgörs av material från kända objekt. Provtagningsomständigheterna ska vara kända och provtagningstillfället identifierat. En prov- eller referenssamling består följaktligen av fysiska prov och dokumentation som kan utgöras av rapport/-er, fotografier samt digitala filer.

En referenssamling utgörs av material med känd materialsammansättning, framställningsmetod, tillverkare och produktionsår och används som jämförelsematerial tillsammans med okända prover.

Riksantikvarieämbetet har utfört en sammanställning av det prov- och referensmaterial som finns inom myndigheten och utarbetar en hanteringsplan för hur provarkivet ska samordnas och tillgängliggöras. Uppgifter om projekt, ärende, förvaring, härkomst, frågeställning, analysmetod, provresultat, märkning, datum och dokumentation tas med för alla prover. För en referenssamling tas också material, tillverkare och tillverkningsdatum med.