Återdeponering – Reburial and analyses of archaeological remains (RAAR)

Kan en förvaring av vattendränkt arkeologiskt material under vatten vara ett alternativ till kostsam traditionell konservering och magasinsförvaring?

Detta projekt syftar till att presentera ett alternativ till sedvanlig konservering med därpå följande magasinsförvaring för vattendränkt arkeologiskt material. I stället för att föremål måste gallras bort för att kostnaderna för konservering blir för höga och/eller goda förvaringsförhållanden saknas, kan en återdeponering rädda dessa föremål kvar för framtida konservering, undersökningar, analyser eller annat brukande.

Därför undersöker man nu om undervattensmiljön i Marstrands hamn lämpar sig för en framtida, långsiktig förvaring av vattendränkt arkeologiskt material.

Internationellt samarbete

Projektet samordnas av Västarvet (Bohusläns museum och Studio Västsvensk Konservering) och består av ett antal underprojekt som i sin tur samordnas av museer och universitet i Sverige, Danmark, Norge och Australien. Riksantikvarieämbetet ansvarar för delprojektet Keramik och glas. Det påbörjades 2001 och beräknas hålla på i 50 år. Långsiktigheten är viktig för att man ska kunna få fram tillförlitliga data och analyser.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: