Publikvy från seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.
Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan. Foto: ( CC BY)

Mötesdokumentation, filmer m.m.

Här kommer vi att lägga in dokumentationen från alla dialogmöten med olika organisationer och nätverk vi träffat samt från de öppna möten vi bjudit in till.

Dialograpporter

Vi bygger just nu om vår webbplats och kommer att samla dokumentationen från genomförda museidialoger här. Tills dess ser du alla nätverk och olika företrädare vi mött:

Våren 2017

Landsantikvarieföreningen. 7 februari 2017
Sveriges hembygdsförbund. 9 februari 2017
Centralmuseernas samarbetsråd. 9 februari 2017
Sveriges Museers styrelse. 16 februari 2017
Arkivarier på centralmuseerna. 31 mars 2017
Arbetsam, 7 april 2017
Museernas vårmöte, 25-27 april 2017
Centralmuseernas FoU-nätverk, 8 maj 2017
Konstmuseichefsnätverk, 8 maj 2017
Arbetets museum, 9 maj 2017
Friluftsmuseerna, 10 maj 2017
FOMU – Forskning på museer, 24 maj 2017
Nätverket för nationellt ansvar för fotografin i Sverige, 31 maj 2017
Länsmuseernas samarbetsråd, 1 juni 2017
Forum för utställare, 1 juni 2017

Öppna museidialogsmöten

Våren 2017

Stockholm, 22 mars 2017
Lund, 24 mars  2017.
Göteborg
, 28 mars  2017.
Umeå, 30 mars  2017.

Hösten 2017

Härnösand, 9 november 2017
Jönköping, 14 november 2017
Karlstad, 28 november 2017

Filmer