Checklista för lärarfortbildning – digitala möten

Fortbildningen ska ha hög relevans för målgruppen. För att veta säkert – filtrera alltid era innehållsidéer genom kursplanens centrala innehåll.

 • Utnyttja livetillfället till att ta frågor eller skapa dialog.
 • Minimera tekniken, håll det enkelt!

Roller

 • Planeringsgrupp – tar fram förslag på innehåll, hittar föreläsare och bestämmer datum. Teknisk support och värd bör ingå i planeringsgruppen.
 • Teknisk support – håller koll i chatten och hjälper till med eventuella inloggningsfrågor under fortbildningen
 • Värd – den som är programledare/moderator för fortbildningen
 • Presentatör – den som föreläser eller på annat sätt levererar innehållet under fortbildningen

Att tänka på för värd och presentatör

 • Bakgrund – vad ser tittarna bakom dig?
 • Ljud – spela in dig själv och lyssna, använd headset!
 • Kamerans placering – ska helst vara i ögonhöjd
 • Ljus – ansiktet mot ett fönster
 • Inkludera deltagarna – ställ frågor, ge uppgifter
 • Öva – testa, repetera
 • Ha kul och var självsäker – känslan går igenom skärmen!

Att tänka på om information till deltagarna

 • Teknik – information om plattformen
 • Din bild – bakgrund, ljud, ljus, kameraplacering om de ska synas i bild
 • Mikrofon – kommer ljudet vara av eller på?
 • Frågor – chatt eller med ljud och bild
 • Inspelning – information om inspelning
 • Engagemang – om kameran är på smittar även deltagarnas engagemang
 • Gruppdiskussioner – hur går de till?

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning