Exempel på lärarfortbildning på nätet

Välj ett format för den digitala lärarfortbildningen som passar målgruppen och innehållet.

Här följer fyra exempel på hur ni kan utforma er lärarfortbildning på nätet med tidsschema för respektive format.

Digital workshop med kort populärvetenskaplig föreläsning

Längd: 60-90 minuter, längden avgörs av det praktiska momentets längd.
Deltagarna får: Kort föreläsning (ca 20 minuter) som följs av ett praktiskt moment, till exempel demonstration av arbetsmoment som deltagarna kan göra i realtid (skicka i så fall ut en lista med material som behövs) eller diskussion kring en frågeställning eller ett lektionsmaterial.

15.00 – Välkommen, praktiska detaljer om tekniken, kort beskrivning av verksamheten.
15.05 – En expert berättar något som anknyter till det som ska visas praktiskt.
15.25 – Demonstration av ett arbetsmoment, frågor tas upp från chatten.
15.50 – Tips om lektionsmaterial på temat, länk till utvärdering och ett par andra länkar man vill lyfta.
16.00 – Tack för er tid!

Fakta och didaktiska tips

Längd: 45 minuter
Deltagarna får: Spännande och lite oväntade fakta om ett tema, museipedagogernas erfarenheter av elevfrågor, missuppfattningar och hur dessa kan bemötas samt tips om lektionsmaterial på samma tema.

15.00 – Välkommen, praktiska detaljer om tekniken, kort beskrivning av museipedagogernas jobb
15.05 – En museipedagog berättar spännande fakta och hur elever brukar tänka kring innehållet.
15.35 – Tips om lektionsmaterial på temat, länk till utvärdering och ett par andra länkar man vill lyfta.
15.45 – Tack för er tid!

Populärvetenskaplig föreläsning

Längd: 45 minuter
Deltagarna får: En populärvetenskaplig föreläsning om nya forskningsresultat, tips på lektionsmaterial på samma tema. (Här kan ni samarbeta med någon högskola eller universitet om ni inte har forskare i den egna organisationen.)

16.00 – Välkommen, praktiska detaljer om tekniken, kort beskrivning av verksamheten med fokus på forskning.
16.05 – Forskarföreläsning om de senaste rönen inom ett område, inklusive frågor.
16.35 – Tips om lektionsmaterial på temat, länk till utvärdering och ett par andra länkar man vill lyfta.
16.45 – Tack för er tid!

Sneak peak

Längd: 30 minuter
Deltagarna får: Förhandstitt på ett nytt material och tips på hur man kan arbeta med det i klassrummet. (Funkar bara om det är ett väldigt efterfrågat material, typ julkalender).

15.00 – Välkommen, praktiska detaljer om tekniken
15.05 – Demonstration av materialet och praktiska exempel på hur det kan användas.
15.25 – Länk till utvärdering och ett par andra länkar som man vill lyfta.
15.30 – Tack för er tid!

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning