Pedagogtips hos region och kommun

Ett sätt att nå fram till lärare är att använda sig av regionernas och kommunernas webbsidor om pedagogik, där sådana finns.

Här är tips på länkar till några sådana sidor, från oktober 2022. Det kan finnas fler sedan dess: Googla på pedagog+kommunnamnet.

Göteborg

Webb: https://lartorget.goteborg.se/
Kontakt: https://lartorget.goteborg.se/kontakta-oss/

Helsingborg

Webb: https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/
Kontakt: pedagogsajten@familjenhelsingborg.se

Malmö

Webb: https://pedagog.malmo.se/
Kontakt: pedagogmalmo@malmo.se

Mölndal

Webb: https://www.molndal.se/pedagog-molndal.html
Kontakt: pedagog@molndal.se

Skurup

Facebook: https://www.facebook.com/Pedagogskurup/

Stockholm

Webb: https://pedagog.stockholm/
Kontakt: info.utbildning@edu.stockholm.se

Sundsvall

Webb: https://sites.google.com/edu.sundsvall.se/pedagog-sundsvall/
Kontakt: skoldigi@sundsvall.se

Uddevalla

Webb: https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolutveckling/pedagog-uddevalla.html

Uppsala

Webb: https://pedagog.uppsala.se/
Kontakt: pedagoguppsala@uppsala.se

Varberg

Webb: https://varberg.se/pedagogvarberg.4.397a0bb8176383620ee54fbf.html
Tipsformulär: https://varberg.se/pedagogvarberg/ompedagogvarberg/tipsapedagogvarberg.4.768938ba1757a9f5ac56c556.html

Värmland

Webb: https://pedagogvarmland.se/

Västerbotten

Webb: https://pedagogvasterbotten.se/

Växjö

Webb: https://pedagog.vaxjo.se/
Tipsformulär: https://pedagog.vaxjo.se/formular/tipsa-oss

Örebro

Webb: https://extra.orebro.se/pedagogorebro.4.6ad5e21514fe44c621c1a41.html
Kontakt: pedagogorebro@orebro.se

Österåker

Webb: https://www.osteraker.se/subsite/pedagogcentrum.html
Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning