Lärarfortbildning på plats

En lärarfortbildning på plats hos dig kräver ofta mer personal än en digital fortbildning. Beroende på din institutions öppettider kanske ni behöver förlänga öppettiden den kväll ni har en lärarträff.

En fortbildning på din institution ställer även krav på att deltagarna sätter av mer tid.

Idéer kring innehåll och upplägg

Förberedelserna är i mångt och mycket de samma för fortbildning på plats som för digital fortbildning. Innehållet bör dock skilja sig från ett digitalt upplägg, både typ av innehåll och mängden innehåll.

Här behöver ni tänka på vad som gör det värt resan och den samlade nerlagda tiden. Vad kan ni visa deltagarna som de inte kan ta del av eller använda digitalt? Ta tillfället i akt att visa ert innehåll i ett större sammanhang.

  • Tipsa om upplägg för temaarbeten där ett fysiskt besök hos er är en av delarna för eleverna.
  • En annan del kan vara hur de kan använda era digitala resurser (databaser för samlingar/arkiv) före eller efter besöket.
  • En forskare kan berätta om nyheter som ger en aktuell bakgrund till temat.
  • Deltagarna kan få testa ett av era skolprogram.
  • En tur ”bakom kulisserna” brukar vara mycket uppskattat.
  • Och, viktigast av allt, lägg in tid då deltagarna får prata med varandra och utbyta erfarenheter. Det kan vara under en paus eller i en diskussionsövning.
  • Kom ihåg att lägga in tid för förtäring och toalettbesök.

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning